logo siebe hansma
SIEBE HANSMA
Siebe Hansma en de erfenis van de Stijl

De modeme kunst die graag wilde profiteren van research kreeg haar prikkels uit Nederland.
Van de vele Hollandse kunstenaars die in de eertle decennia van deze eeuw werkten waren
het bovenal Piet Mondriaen en Theo van Doesburg die de lijnen aangaven waarlangs de
research moest plaatsvinden.
Dit onderwek zou resulteren in de idee dat het doel van een schilderij niet langer geo-
metrisch of een voorstelling is. Hun werk bood verbazingwekkende ervaringen aan vormen
die, hoewel ze geen objekt weergaven of een achtergrond bezaten, toch objekten waren,
zonder echter de daarmee verbonden associaties te bezltten, Kandlnsky en Malevitch bleven
achter en het initiatief werd overgenomen door de Russische Konstruktivlsten en De Stijl.
AI deze tendenzen, soms elkaar kruisend en dan weer parallel verlopend, voerden naar het
brandpunt van de ontwikkelingen in de jaren twinlig, het Bauhaus in Duitsland.

In het Bauhaus waren het Itten, Albers en Moholy Nagy en niet Kandinsky die het onderzoek
voortstuwden langs de door De Stijl aangegeven lijnen, terwijl In Frankrijk Herbin de weg
bereidde voor deze nieuwe werkelijkheid.
De tendens in de richting van het neoplasticisme en het soort kunst dal plastisch van vlak is
maar geen driedimensionale illusie heeft, was het beslissende element in de vernieuwing
van een kunst die niet langer abstrakt was maar konsekwent konkreet en konstruktivistisch.
De vernieuwing kwam met Max Bill, Lohse, BaertJing en Mortensen. Optische effekten werden
zeer Intens bestudeerd. Het oppervlak van de muur van Mondriaan werd, in latere werken
luchtiger. 'Broadway Boogie Woogie' begeleidde jonge kunstenaars die na de tweede wereld-
oorlog op kwamen in de richting van nieuwe posities. De geschreven doktrine werd geleverd
door Albers. Er werd een nieuw woord gevormd: OP-Art.

Het is binnen dit grote kader dat Siebe Hansma's werk moet worden beschouwd.
Hij draagt hel stempel van het Nederlandse avant-gardisme. De konsekwente doorvoering
van artistiek onderzoek speelt een beslissende rol in zijn werk. Hij is systematisch en een
Purist. Zijn grijs geschilderde houten vlakken en werken van zinkplaat krijgen een onstoffelijk
karakter. De vlakken ervan lossen zich op door het reliëf. Hout is geen hout meer en zink niet
langer zink; zij vervormen tot een vage glinstering die zelfs de basis ervan voor de ogen der
beschouwer doet verdwijnen.
Het werk van Siebe Hansma is te vergelijken met een breed onderzoeksterrein waarin
bepaalde thema's worden beoefend in een zuivere stijl maar verschillend in opeenvolging.
Niet de vormen zelf zijn hiervoor verantwoordelijk maar de vruchtbare verbindingen tussen
de verschillende vormen in het werk. Permutaties vormen de basis van het systeem dat de
verwerkelijking van zijn thema's voortstuwt. Het evenwicht tussen horizontaal en vertikaal
wordt konsekwent in de geest van Mondriaan doorgevoerd. Hansma brengt systematische
variatie aan in zijn tekeningen, reliëfs en plastieken en wat men intultie zou kunnen noemen
brengt hem tot die kombinaties van vormen die de meest vruchtbare resultaten opleveren.
Zijn series drijven hem voort tot verder onderzoek, naar nieuwe posities.

Teddy Brunius, 1983

Prof. Dr.Teddy Brunius, 1922 - 2011
1978 - 1992 Hoogleraar kunstgeschiedenis aan de universiteit van Kopenhagen