logo siebe hansma
SIEBE HANSMA
Voorwoord in de catalogus 'Siebe Hansma, een overzicht'

Het is onontkoombaar het werK van Siebe Hansma te plaatsen in relatie met de geometrisch
abstracte kunst die in de jaren zestig en zeventig van zo groot be!ang was.
Hij is sinds zijn academietijd (1971-1975) gefascineerd gebleven door de beeldtaal van deze
stroming. Kenmerkend is dat zijn beelden volgens een bepaalde systematiek tot stand komen.

Twee essentiƫle thema's in Hansma's werk zijn evenwicht en balans, zoals hij dat vaak bij
balletdansers bewondert. Evenwicht is voor hem de mathematische kant, het berekenbare,
want de delen van de beelden zijn in oppervlak of volume altijd gelijk aan elkaar. Deze zelf
opgelegde beperking is voor de kunstenaar een soort bezwering van de willekeur.
Daarnaast is balans de fysieke en meer toevallige kant ven zjn beelden en met name in zijn
recentere werk is dit aspect steeds belangrijker geworden. Hansma gaat op een zodanige
manier met het materiaal om dat er een balans ontstaat die kwetsbaar en fragiel oogt.

De beelden hebben het karakter van knipsels die met een schaar uit papier of karton zijn
gesneden, ze zijn dun en teer.
Het lijkt of het hierbij gaat om een voorzichtige aanraking of om erotiek die vergelijkbaar is
met het fantastische 'Ć©quilibre' in het liefdesspel van insecten.

Stan Petrusa, 1999

Drs. Stan Petrusa, directeur Stedelijk Museum, Kampen
1997 - 2002 Conservator hedendaagse kunst, Stedelijk Museum, Zwolle